Posts

Showing posts from February, 2008

Linux sẽ thất bại nếu bắt chước Windows

Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài viết hay và có nhiều điểm mới về Linux và phần mềm tự do như thế này: Hễ chỗ nào mà Linux quen thuộc và giống những gì bạn đang sử dụng, chỗ đó không có gì mới và cải tiến. Nên đón nhận những cái khác biệt bởi vì đó là cơ hội để Linux toả sáng. (Hoàng Quốc Huy) Sự thật: Linux không phải là Windows. Hầu như ai mới chuyển qua Linux cũng than vậy. Ai cũng hy vọng Linux tốt hơn Windows về chi phí, hiệu suất, bảo mật, nhưng lại muốn nó giống Windows. Nếu giống thì chỉ kém hoặc bằng, làm sao tốt hơn được? Ai cũng bỏ qua nghịch lý này rồi đổ lỗi cho những khác biệt trong Linux. Thí dụ Firefox thành công không nhờ bắt chước Internet Explorer mà vì nó tốt hơn. Nó tốt hơn bởi vì nó khác biệt. Nó duyệt bằng tab (so với IE 6 lúc Firefox mới ra), live bookmark, thanh tìm kiếm tích hợp sẵn, có thể mở rộng thêm bằng extension. Lý thú nhất là chức năng tìm kiếm, gõ tới đâu tìm tới đó. Nếu như Firefox bắt chước IE thì đâu có những tính năng đó và đã thất bại nga