Posts

Showing posts from April, 2008

tweetsearch - twitter search engine using thrudb and django

Image
Last weekend Jake told me he's coding tweetsearch , a real-time twitter search engine, using thrudb as the data storage and indexing service. Since the original version of tweetsearch is coded in perl/cgi which is a little bit *old-school*, Jake asked me to port it to python / django for other new-school folks. I like the idea, so after some late nights, I've completely ported tweetsearch to python/django. Thrudb is so great. I have been grabbing and indexing somewhat over 2 million tweets (Jake's number is 8 million!), and it never takes over 0.1s to search any query. No doubt that the beauty of thrudb, the tanginess of django, and the zen of python all together give us a very strong technology platform on which we can leverage to build *the next big thing*. Take the code , read the documentation , and start fulfilling your dream of world domination. Good luck.

o^i ho^`ng nhan

Image
Tối thứ bảy, đám Cù Sinh, Tô Hùng, Bông cùi ở Xóm Đẻ gọi điện rủ đi lai rai. Quán không nhỏ, không lớn, trông không có gì khác với những quán nhậu bình dân đầy rẫy ở cái quận 7 này. Khác biệt duy nhất, không đến từ mồi nhậu, cũng không đến từ khung cảnh, mà đến từ em chạy bàn. Em tên là T, tầm 16-17, xinh ngẩn ngơ. Viết đến đây, chợt nghĩ, nếu em kô xinh thì tôi có viết cái entry này không ta? Chắc không quá . Ôi thì cũng là lẽ thường tình ở đời. Nếu mà gặp ai cũng nghĩ ngợi lung tung, hóa ra bị dở hơi àh? Em quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Em không kể, nhưng tôi cũng có thể tự hình dung ra được câu chuyện của em, đại loại như, nhà nghèo, đông anh em, ít ruộng, làm không đủ ăn, phải nghỉ học, bươn lên SG kiếm đường sống. Nghĩ thấy buồn cười, lúc hỏi sao mà giàu sang dữ vậy, người ta sẽ có cả trăm cả ngàn câu chuyện để kể, nào là họ đã vượt qua khó khăn, chóp lấy thời cơ, biết nhìn xa trông rộng như thế nào, vân vân và vân vân; còn khi hỏi sao mà nghèo hèn thế này, hỏi trăm người, cả trăm ch

matrix card - super cheap yet secure T-FA solution

Image
For those who don't know what T-FA is, I recommend you guys take a look at the Two-factor authentication article on Wikipedia: An authentication factor is a piece of information and process used to authenticate or verify a person's identity for security purposes. Two-factor authentication (T-FA) is a system wherein two different methods are used to authenticate. Using two factors as opposed to one delivers a higher level of authentication assurance. Using more than one factor is sometimes called strong authentication. The first factor, and most of the time the only factor, people use to authenticate their customers is username & password which is something they know. Then to implement T-FA, you must have another authentication mechanism that's based on either something the customers have or something they are. So what is a matrix card? That's something you as the service provider give your customers and use it as the second factor. Each customer will be map