Posts

Showing posts from August, 2014

Tự do và văn hóa

Image
Cập nhật: tôi mới đọc được vài ý kiến về việc này ở đây . Tôi thấy ngạc nhiên ở hai chỗ: có người giận dữ vì bài báo của Trí Thức Trẻ và nhiều người làm báo ủng hộ chuyện phạt và đình bản tờ báo này. Nếu một người chẳng quen biết mình tự dưng chửi mình ngu, kết luận của tôi là người đó không bình thường, chẳng đáng bận tâm. Mà có phải chửi mình đâu, tự dưng mình gắn mình với cái identity đó làm gì cho mệt? Còn hoan hô người ta "xử luật rừng" với đồng nghiệp của mình thì chẳng khác nào tự mình tuyên bố "mai mốt ông xử tôi vậy cũng được". Sau khi phạt 207 triệu đồng và đình bản tờ Trí Thức Trẻ vì dám đăng bài chê gái miền Tây  "gây mất đoàn kết dân tộc" , trên đà chiến thắng tôi đề nghị Bộ 4T nên phạt và đình bản tất cả các tờ báo đã dám  chê ỏng chê eo đàn ông Việt . Tính ra thì mấy bài viết này còn gây chia rẽ dân tộc hơn cả bài báo của tờ Trí Thức Trẻ, vì chắc chắn đàn ông Việt nhiều hơn gái miền Tây rồi. Riêng cá nhân tôi thì tôi sẽ đi tìm một một vi

Chụp hình với người nổi tiếng

Image