Posts

Showing posts from January, 2018

USDV

(Xem thêm  Tại sao Việt Nam nên "ôm hôn" Bitcoin ) Ý tưởng điên: ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN) phát hành USDV, một đồng tiền mật mã có giá trị tương đương với USD (1 USDV = 1 USD). Đồng USDV được thiết kế giống như USDT, nhưng được bảo hộ bởi nhà nước Việt Nam và mỗi đồng USDV tạo ra sẽ có một đồng USD bỏ vào kho dự trữ của NHNNVN. Kho dự trữ này sẽ được kiểm toán thường xuyên, không giống như USDT. NHNNVN có hệ thống website và app cho phép ai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể mua và bán USDV. Để bootstrap hệ thống, NHNNVN bắt buộc tất cả sàn giao dịch tiền mật mã ở Việt Nam phải sử dụng USDV, thay vì USD. Chỉ có một nơi duy nhất có thể đổi USD sang USDT và ngược lại và nơi đó nằm dưới sự kiểm soát của NHNNVN. Đồng USDV này đem lại các lợi ích: * NHNNVN sẽ thu hút lượng USD lớn để làm dự trữ ngoại tệ. Về lý thuyết NHNNVN không thể sử dụng lượng dự trữ USD cho bất kỳ mục đích nào (không thể cho vay hoặc đầu tư), nhưng dự trữ lượng lớn USD sẽ tăng uy tí