Posts

Showing posts from August, 2019

On studying mathematics

Image
(I used Google Translate to translate my own article from Vietnamese . It works surprisingly well. Another reason to learn math!) A wall in my office is used as a board. On it are always chattering math symbols. The problems written there are not complicated, freshman students can understand, but sometimes the solution affects the safety of hundreds of millions of Internet users. In this room, no one asked why studying math, because everyone understood that one cannot do much without math. I like to study math from a young age, but I'm not good at math. I was deemed “gifted in mathematics” in secondary school, but in grade 9, I failed the entrance test to a specialized math class in high school. In the 10th grade, I still tried to study math by myself, borrowing notebooks from friends and other people who attend the aforementioned class. There’s a famous math magazine in my country called Mathematics and Youth of which I was a regular reader. In each issue the magazi

Học toán để làm gì?

Image
Một vách phòng làm việc của tôi được dùng làm bảng. Trên đó lúc nào cũng chi chít các ký hiệu toán học. Các bài toán viết ở đấy không phức tạp, sinh viên năm nhất có thể hiểu được, nhưng đôi khi lời giải lại ảnh hưởng đến sự an toàn của hàng trăm triệu người dùng Internet. Trong căn phòng này, không ai hỏi học toán để làm gì, vì ai cũng hiểu không học toán thì không làm được gì cả. Tôi thích học toán từ nhỏ, nhưng không giỏi toán. Tôi học chuyên toán cấp 2, đến lớp 9 thi rớt chuyên toán cấp 3. Năm lớp 10 tôi vẫn cố gắng tự học, mượn tập vở của bạn học chuyên toán về xem và vẫn siêng giải bài gửi cho tạp chí Toán học và Tuổi Trẻ. Nếu ai có lời giải hay và đẹp thì sẽ được nêu tên. Tôi còn nhớ bạn Trần Vĩnh Hưng, số nào cũng có tên. Gần đây tôi mới biết Hưng đã là giáo sư toán ở Mỹ. Tôi được nêu tên một lần, không phải trên tạp chí, mà là một ông thầy dạy toán nêu tên trước trường như một tấm gương... chịu khó gửi bài cho tạp chí, mặc dù chưa bao giờ được nêu tên. Giữa năm lớp 1