Posts

Showing posts from February, 2023

Vẫn còn sống

Có vài người hỏi thăm (xin cảm ơn), nên tôi muốn chia sẻ nhanh vài cập nhật. 1/ Tôi vẫn còn làm ở Google, may quá chưa bị đuổi. Mà thật ra có khi bị đuổi sẽ tốt hơn :). 2/ Trong thời gian ngắn sắp tới tôi sẽ có một thay đổi lớn. Đây cũng là một phần lý do tôi không viết được gì trong thời gian vừa qua. 3/ Tôi đang tìm cách chuyển blog này sang vnhacker.substack.com , vì ở đó dễ quản lý mailing list hơn. Khi nào chuyển xong tôi sẽ thông báo. Đây là năm thứ 17 tôi viết blog này, lâu ghê không? 4/ Vừa rồi tôi có đến Stanford nói chuyện về mấy việc tôi đang làm. Ban tổ chức nói có hơn 130 người tham dự, phá kỷ lục của họ :). Tuần tới nữa tôi sẽ đến Snowflake để nói tiếp. 5/ Cuối tháng 3 tôi sẽ đi Tokyo dự Real World Crypto 2023, sau đó là Open Source Crypto Workshop , nơi tôi sẽ livestream "biểu diễn" săn lỗ hổng mật mã trong phần mềm mã nguồn mở. Sẽ rất vui! 6/ Tôi đang tìm người! Tôi muốn tìm người làm red teaming, security engineering, digital forensics hay cryptography, ở đâ