Posts

Showing posts from June, 2009

reality check

Image
vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau hai ngày đêm chiến đấu, và ngày hôm trước đó thì tự dưng mất ngủ. tóm gọn lại thì đã đạt được mục tiêu tự đề ra là lọt vào top 20 và giải được mấy cái bài mật mã, cũng đáng công sức học hành. đồng thời cũng lòi ra thêm rất nhiều cái phải làm, phải học. hahah lần nào cũng thế, thi thố xong là lòi ra một đống thứ còn chưa hiểu, chưa rõ, chưa biết, hay là biết rồi mà chưa làm thử, bây giờ đề nó ra ngay chỗ đó, nhào vào làm thì mất thời gian quá trời. kinh nghiệm là mai mốt coi cái gì, thì phải làm luôn, để mà hiểu rõ bản chất, chứ chỉ hiểu lý thuyết, mà kô biết hiện tượng thật tế nó ra sao, thì sẽ không làm được gì, thậm chí là kô hiểu mà cứ tưởng là hiểu. cái đó cũng là sự khác biệt của ông richard feynman so với rất nhiều người làm vật lý khác. xuyên suốt trong cuốn sách của ông mà mình có dịp nói ở đây rồi đó, là những ví dụ về việc làm nghiên cứu lý thuyết không có nghĩa là xa rời thực tế, mà ngược lại càng phải bám chặt thực tế, từ thực tế