Posts

Showing posts from June, 2011

Chiến tranh mạng

Trong hơn một tuần vừa rồi có khá nhiều website của VN bị tấn công và ngược lại cũng có khá nhiều website của TQ bị xâm nhập. Trên HVA, diễn đàn mà tôi tham gia thường xuyên, có một chủ đề bàn về "cuộc chiến" giữa hacker VN và TQ thu hút cả ngàn ý kiến. Có lẽ vì chủ đề này mà chính HVA cũng đã hai lần bị tấn công từ chối dịch vụ với cường độ lớn trong tuần vừa rồi. Có rất nhiều câu hỏi và lời kêu gọi được đặt ra trong chủ đề trên HVA. Có bạn kêu là chúng ta phải tiếp tục tấn công. Có bạn phê phán việc tấn công với lý do TQ mạnh hơn VN rất nhiều về hacking. Có bạn hỏi nếu xảy ra chiến tranh mạng (cyber war) thì chúng ta nên làm gì, tấn công lại hay là phòng thủ ra sao. Có bạn đề nghị nên có một tài liệu hướng dẫn kiện toàn bảo mật để giảm thiểu thiệt hại khi TQ tấn công. Một số anh em trong ban quản trị HVA cũng đã soạn và công bố rộng rãi một tài liệu như thế. Cần phải nhấn mạnh rằng, dẫu ý kiến có khác nhau, hành động có khác nhau nhưng hầu hết mọi người đều "muốn làm