Posts

Showing posts from December, 2019

Siêu trí tuệ: tìm số nguyên tố hay là tăng minh bạch cho ngành đánh đề

Image
Tôi mới xem chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam tập 7. Ban tổ chức cho một ma trận 1380 số, trong đó có 7 số nguyên tố. Có 4 số nguyên tố sẽ tạo thành cặp 2 đường thẳng vuông góc. Người chơi phải tìm ra chỗ giao nhau của hai đường thẳng này, hình như không giới hạn thời gian. Thử thách này nghe qua thì thấy khó, nhưng xem kỹ thì không phải vậy. Người chơi không cần phải kiểm thử 1380 số mà có thể sử dụng mẹo/thuật toán để nhanh chóng loại bỏ hợp số và khoanh vùng vị trí của số bí mật. Ban tổ chức dùng nhiều hiệu ứng khiến người coi có cảm giác ma trận số được chọn ngẫu nhiên, nhưng, không biết vì vô tình hay vì thiếu... trí tuệ, họ đã chọn một đề bài dễ hơn rất nhiều. Tôi nhẩm tính (xem bên dưới) thì thấy đối với đề bài mà ban tổ chức đã ra, để tìm được số bí mật người chơi chỉ cần kiểm thử cỡ 44 trong tổng số 1380 số, tức là độ khó của bài toán này chỉ bằng 1/30 so với cảm nhận ban đầu. Để kiểm thử một số thì chỉ cần kiến thức cấp 2, mất trung bình 30 giây. Tôi nghĩ sẽ mất chừn