Posts

Showing posts from August, 2018

Tink

I just posted on the Google Security Blog an official announcement for Tink:  https://security.googleblog.com/2018/08/introducing-tink-cryptographic-software.html . I cannot overestimate how important this milestone is. When we started Tink was a personal 120% project with no official headcount, and always on the brink of being canceled. There were a lot of ups and downs, but against all odds, we persisted and succeeded in winning the love and support of many users. Tink now becomes the standard crypto library at Google, with a dedicated team and a not-so-ambitious goal, namely to help everyone use crypto correctly everywhere. Please  download , try it out and tell us what you think. Personally Tink is my pet "startup". As a co-founder and lead engineer, I did everything I could and couldn't to get us here today. I worked around the clock to find new users and to make them happy. I recruited new team members and got them excited about the project. I ran our guer

Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần hai)

( nhấn vào đây để xem toàn bộ nhật ký ) Vài lời phi lộ Nếu có ai đó muốn sự kiện này thiết thực tạo được các giá trị cụ thể, người đó chính là tôi. Tôi nằm trong nhóm những người đầu tiên nhận được email mời tham dự của ban tổ chức và đã có các đề xuất làm cho sự kiện thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm hơn. Đầu tiên tôi viết thế này: Tôi hỏi ý kiến của một người có uy tín mà tôi tin tưởng thì họ nói rằng 1-2 năm trước cũng đã có một chương trình tương tự và họ cũng được mời. Nhưng họ không đi vì họ nghĩ thời gian và tiền bạc nên dành cho các grass-root activities hơn là hoạt động do nhà nước tổ chức. Tổ chức một sự kiện như vầy chắc cũng tốn bộn tiền ngân sách và cũng là một dự án. Số tiền này dùng để mở rộng VietAI hoặc VietSeeds coi bộ tốt hơn. Tôi nghĩ kết nối chuyên gia ở nước ngoài với Nhà nước và doanh nghiệp trong nước là chuyện nên làm, nhưng mà 1 tuần x 100 người thì hơi lãng phí và số lượng người tham dự lớn như vậy tôi cũng không rõ chất lượng các cuộc trao đổi sẽ n

Nhật ký cờ mờ 4.0

( nhấn vào đây để xem toàn bộ nhật ký ) Ngày 0 - Đi hay không đi, nói hay không nói Thông qua anh Lê Viết Quốc, tôi được mời tham dự mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.  Anh Quốc nói ý định ban đầu là một cuộc họp nhỏ, gồm 10-15 chuyên gia đối thoại với chính phủ về AI và an ninh mạng, nhưng cuối cùng phình to thành một chuỗi sự kiện hơn 100 người, kéo dài 7 ngày. Tôi không biết tiêu chí lựa chọn là gì, ban tổ chức chỉ ghi đây là những người tài năng, thành công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi do dự không muốn đi vì e ngại lãng phí thời gian mà không tạo được sự thay đổi gì. Đến lúc ngồi trên máy bay rồi, tôi vẫn nghĩ không biết có đáng hay không. Tôi chỉ quyết định đi sau khi một người bạn nói rằng cứ xem như một chuyến về thăm nhà, gặp chính phủ là phụ thôi, đừng kỳ vọng nhiều sẽ đỡ thất vọng. Vả lại nếu không đi thì lấy đâu ra chuyện mà kể. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cách làm việc của chính phủ. Tôi cũng tò mò không biết các vị nguyên thủ của chúng ta ở ngoài đời n