Posts

Showing posts from October, 2022

Nói chuyện tại Hội đồng Lý luận TW

Image
Hồi cuối tháng 8/2022, nhân dịp đang ở Hà Nội, một người bạn mời tôi đến Hội đồng Lý luận TW nói chuyện về an ninh mạng. Ban đầu tôi không muốn đi, vì thật sự tôi không biết chỗ này. Tôi chỉ có bấy nhiêu thời gian, gặp người này sẽ không gặp người khác. Khi bạn tôi giải thích đây là cơ quan gì, tôi thấy khá tò mò. Tôi vốn thích cà rỡn, nhất là ở những nơi nghiêm trang. Một người "không hiểu gì về chính trị" như tôi lại đi "giảng" ở một nơi "tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị", nghĩ đến thôi đã thấy mắc cười, thế là quyết định đi. Tôi nghĩ chỉ là một buổi họp nho nhỏ, vài người thôi, ai dè đến nơi mới thấy có khoảng 50 người. Tôi được xếp ngồi vị trí chủ tọa, một mình trên cao nhìn xuống các vị giáo sư, tiến sĩ, (cựu) quan chức cấp cao. Họ còn làm cả bảng tên cho tôi, chữ vàng trên nền đỏ. Mới đầu tôi thấy ngại quá trời, nhưng khi ngồi xuống không biết vong bí thư ở đâu nhập về, tự tin hơn hẳn, nói không ngừng gần hai tiếng đồng hồ. Tôi nói v