Posts

Showing posts from July, 2019

Thông báo: nói dóc với CyberJutsu

Image
12h trưa thứ sáu giờ Việt Nam ngày 19/7/2019 tôi sẽ đến thăm và làm việc với các Đảng viên và cán bộ lão thành cách mạng 4.0 ở CyberJutsu . Sau đó tôi sẽ tham gia tọa đàm An ninh mạng trong thời kỳ cũ với các nhân sĩ trí thức và giang hồ mạng. Xin mời mọi người tham gia! Thời gian: 12:00 PM, 19/7, 2019 GMT+7 https://www.facebook.com/events/2361999713894710/ Livestream sẽ được đăng tại: https://facebook.com/cyberjutsu Đặt câu hỏi trước tại đây:  https://forms.gle/aspHb943VaLcSdPX6 Danh sách câu hỏi hiện tại: