Posts

Showing posts from April, 2022

VietBay Sharing livestream: Blockchain Security

Nhân sự kiện Axie bị trộm mấy trăm triệu USD, tôi tham gia với vài người bạn hát một bài về blockchain security. Mời bà con đón theo dõi. Giờ Việt Nam: 9AM-11AM, thứ tư ngày 6/4/2022 Giờ California: 7PM-9PM, thứ ba ngày 5/4/2022 Chương trình sẽ được livestream trên  YouTube  và Facebook group  Viet Tech . Đặt câu hỏi ở đây:  https://app.sli.do/event/nCg2jZSUWf85mfUh5mDVEN .