Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Sunday, July 26, 2009

Solutions manual for NTB - 2.2 Definitions and basic properties of congruences

Exercise 2.3. Let with . Show that iff .

Proof

(q.e.d)Exercise 2.4. Let with and . Also, let . Show that:

.

Proof

(q.e.d)Exercise 2.5. Let with , , and . Show that if , then .

Proof

(q.e.d)Exercise 2.6. Let with , , and . Show that if and , then .

Proof

(q.e.d)Exercise 2.7. Let with and . Show that .

Proof

(q.e.d)Exercise 2.10. Show that the equation has no solutions .

Proof

(q.e.d)


No comments: