Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Friday, December 14, 2012

Khoe sách


2 comments:

New name FC said...

Sách "SecTeam 9 Ball" ^^

McStephen said...

Kheo hàng "9 ball" mới ác chứ!