Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Tuesday, April 22, 2014

Stats

This week

All time

I guess I should blog in English more often.

1 comment:

Binh nhì! said...

Bữa nào anh Thái viết bài về "người yêu" xem được nhiêu view :D