TetCon Saigon 2015 Capture the Flag

Nhào vô giật giải thưởng: http://130.211.166.193/. Có ba giải nhất nhì ba, xin được giữ bí mật về giải thưởng đến phút chót :).

Comments