Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Sunday, January 4, 2015

TetCon Saigon 2015 Capture the Flag

Nhào vô giật giải thưởng: http://130.211.166.193/. Có ba giải nhất nhì ba, xin được giữ bí mật về giải thưởng đến phút chót :).

No comments: