Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Saturday, April 25, 2015

Dinner

Do I like vivid colors because I saw them first in fruits, or do I like fruits because of their colors? Who cares!

2 comments:

Duy Nguyen said...

anh an it com hay bo luon roi vay.
Sao chi an hoa qua the kia

Mr. Nam said...
This comment has been removed by a blog administrator.