Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Tuesday, June 9, 2015

Đẳng cấp thế giới

Xem Ánh Viên bơi và cách cô ấy nói chuyện tôi thấy ngưỡng mộ quá. Ánh Viên xem chuyện thi đấu ở SEA GAMES chỉ như là một buổi tập luyện, bởi mục tiêu của cô ấy là Olympics và giải thế giới.

Lấy cảm hứng từ Ánh Viên, ngày hôm nay, đang học hay đang làm, mỗi người chúng ta hãy dừng lại vài phút để nghĩ xem Olympics của mình là gì, trình độ của mình có đủ để thi thố ở đẳng cấp đó chưa.

1 comment:

PHT said...

anh cũng ở tầng lớp "đẳng cấp thế giới" đó anh Thái :D