Làm hacker là làm gì?


Comments

tuandinh said…
Vãi thật. Tóc dài phong cách phết đấy em ah
Vũ Tuấn Anh said…
Hacker 😂😂😂
Thao Pham said…
Nhìn thím Thái lại cứ thấy giống thím Hùng Cao. Có lẽ nào =))