Làm hacker là làm gì?


Comments

tuandinh said…
Vãi thật. Tóc dài phong cách phết đấy em ah
Unknown said…
Hacker 😂😂😂
Unknown said…
Nhìn thím Thái lại cứ thấy giống thím Hùng Cao. Có lẽ nào =))
Unknown said…
1000 bitcoin! Anh Thái thành triệu phú đô la luôn rồi khỏi phải làm nữa