Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Wednesday, August 8, 2007

DNS Rebinding Attacks

Stanford Security Lab vừa công bố một tài liệu miêu tả khá đầy đủ DNS Rebinding Attacks (loại attack mà tôi trình bày ở VNSECON07):

DNS rebinding attacks subvert the same-origin policy and convert browsers into open network proxies. These attacks can

  • circumvent firewalls to access internal documents and services
  • require less than $100 to temporarily hijack 100,000 IP addresses for sending spam and defrauding pay-per-click advertisers

No comments: