TetCon 2013 - Call for Papers


Đến hẹn lại lên, hội thảo TetCon 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 11/1/2013 tại Tp.HCM (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau). Hôm nay chúng tôi bắt đầu nhận bài tham luận tại địa chỉ https://sites.google.com/a/tetcon.org/2013/cfp.

Đề tài
Tham luận có thể thuộc các chủ đề như:
* Điện toán đám mây.
* Thương mại điện tử.
* Thiết bị di động.
* Tấn công từ chối dịch vụ.
* Trình duyệt web và HTML5.
* Ứng dụng web và các khung ứng dụng.
* Phần mềm độc hại và an toàn cho người dùng cuối.
* Phòng chống và phát hiện xâm nhập.
* Theo dõi và quản trị an toàn mạng.

Chúng tôi khuyến khích những tham luận bàn về các đề tài như:
* An toàn trong sử dụng điện toán đám mây.
* Đảm bảo an toàn cho một trang ngân hàng điện tử, thanh toán điện tử hoặc website buôn bán sản phẩm.
* Lập trình an toàn trên Android hoặc iOS.
* Những tính năng mới trong HTML5 và ảnh hưởng của chúng đến sự an toàn của web
* Kiện toàn an ninh cho những khung ứng dụng quen thuộc như .NET, LAMP, Ruby On Rails, Django, v.v.
* Bài học rút ra từ những lần bị tấn công từ chối dịch vụ.
* Kiện toàn an ninh cho hệ thống mạng nội bộ doanh nghiệp.
* Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các hệ thống phòng chống và phát hiện xâm nhập.

Nếu bạn có những kinh nghiệm thiết thực rút ra từ thực tiễn đảm bảo an toàn thông tin cho sản phẩm hoặc hệ thống thông tin của doanh nghiệp thì hãy gửi cho chúng tôi! Nếu được chấp thuận, hội đồng chuyên môn sẽ góp ý, hỗ trợ bạn hoàn thiện tham luận và bạn sẽ có tối đa 45', bao gồm thời gian hỏi đáp, để trình bày ở hội thảo. Lưu ý chúng tôi không chấp nhận những bài quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.

Ngày quan trọng
* Hạn chót gửi đề tài: 3/12/2012.
* Ngày công bố chương trình: 10/12/2012.
* Ngày hội thảo: 11/1/2013.

Quyền lợi diễn giả
Nếu được chọn làm diễn giả, bạn sẽ được:
* Quà tặng của BTC.
* Nếu bạn không ở Tp.HCM, có thể chúng tôi sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi và khách sạn.

Gửi tham luận tại đây: https://sites.google.com/a/tetcon.org/2013/cfp.

Comments