Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Tuesday, October 23, 2012

Rành sáu câu

Bạn Triết có hỏi tôi "Thế nào là rành sáu câu một lĩnh vực nào đó?". Tôi nghĩ rành sáu câu ít nhất phải như thế này (tương đương mức 0IO - Không dốt):
  • Bạn có thể đọc hiểu những thảo luận, tài liệu, sách vở, tin tức... liên quan đến lĩnh vực đó.
  • Bạn biết những vấn đề gì đã được giải quyết và cách giải quyết chúng.
  • Bạn biết khi người ta nói sai.
  • Bạn đọc phần giới thiệu một bài báo và biết ngay nó có quan trọng hay không.
  • Bạn biết những nhân vật nổi tiếng và các kết quả chính của họ.
--

Có bạn nào biết tại sao lại là rành sáu câu, mà không phải năm hay bảy câu không? :-)

11 comments:

k9 said...

Phải chăng 6 câu là 5W+1H?

Trần Tân said...

vì anh Thái thích vậy? hehe :D

Phien said...

Bởi vì 5W + 1H phải không anh?

cavoirom said...

Vọng cổ :)

thaidn said...

cavoirom: đúng rồi :-)

Bao Nguyen said...

Hoàn toàn đống ý. Duy có câu cuối thì hơi khó :)

Minh Triet Pham Tran said...
This comment has been removed by the author.
Minh Triet Pham Tran said...

Giờ thì em đã hiểu, cảm ơn anh :) .

http://i.imgur.com/InW4C.jpg
http://i.imgur.com/MRTnG.jpg

duhoc said...

giải trí, giai tri

Tien Tran said...

Nhạc DJ mới nhất

Tien Tran said...

Nhạc DJ mới nhất