Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Monday, January 18, 2016

Nhận dạng giọng nói tiếng Việt

Một tính năng độc đáo của Android mà ít người biết đó là khả năng nhận dạng giọng nói bằng tiếng Việt.

Y như ảo thuật. Mình nói tiếng Việt nó hiểu hết. có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt. Ví dụ như nói Tôi muốn ăn phở ở Sài Gòn nó hiểu luôn.

Ai muốn thử mở Android lên: settings -> language and input -> voice typing -> languages -> chọn tiếng Việt.

Toàn bộ bài blog này được viết bằng chương trình nhận dạng giọng nói trên Android. Tôi chỉ thêm dấu câu vào vì hiện giờ Android chưa hiểu dấu câu. Nói dấu chấm nó viết chữ chấm ha-ha.

Tính năng này và những tính năng trí tuệ nhân tạo khác trong các sản phẩm của Google có sự đóng góp rất lớn của anh Lê Việt Quốc: http://cs.stanford.edu/~quocle/.

1 comment:

Redcode said...
This comment has been removed by the author.