Chiều Tây Hồ


Bàn đá chông chênh dịch... ngược app
Cuộc đời cờ mờ lờ vờ thiệt là sang

Comments

quangtien said…
This comment has been removed by the author.
quangtien said…
CMLV :))
Kien said…
hình như cái này là sau vụ đi dự hội thảo của ông Adi Shamir :D
Bach Hong Quyet said…
Năm nay có làm TetCon không Mr Thái ơi.