BKIS đảm bảo an ninh mạng cho APEC 2006

Hiệp sĩ Quảng nhà mình lại có dịp bắt virus rồi:
Theo một chuyên gia của BKIS, sự cố nếu có sẽ được phát hiện rất nhanh sau khi xảy ra và lập tức được khoanh vùng để xử lý, không để lây lan ra toàn mạng. BKIS phải chịu trách nhiệm đảm bảo “sức khỏe” cho gần 500 máy tính để bàn và khoảng 70 máy tính xách tay do ban tổ chức cung cấp. Hiện nay, vấn đề phức tạp nhất với BKIS là hàng trăm máy tính xách tay của các phóng viên trong nước và quốc tế mang vào trung tâm báo chí quốc tế tại hội nghị.
Mà an ninh mạng chỉ là bắt virus thôi sao?
7 comments