BKAV Pro vi phạm bản quyền phần mềm?(tt)

Trong entry trước tôi có nói là đã liên lạc với đám WinRAR để xác minh xem BKIS có mua license hay có written permission để thực hiện hai điều 4a và 4b hay không, và bây giờ đã có kết quả.

Bọn WinRAR đã trả lời là BKIS chưa hề có *written permission* để thực hiện hai cái quy định 4a và 4b.

Đây là trích đoạn 2 email tôi đã trao đổi với WinRAR:

Email đầu tiên của tôi:
To those it may concern,

We have found a commerical software named BKAV Pro, which is the most popular antivirus software in Vietnam produced by BKIS (http://www.bkis.com.vn), happens to embed a shareware version of rar.exe in one of its DLLs. You can check yourself by downloading BKAV Pro from http://north.bkav.com.vn/BPro1717.exe, installing it, then looking for Sysinfo.dll located in "%Program Files%\BKAV/"

As far as we know, this violates RAR archiver license agreement. We want to know if BKIS actually has purchased licenses or gained written permission from WinRAR to do this.
Trả lời của WinRAR:
Hello Thai,

thank you for you information, we will check it.

Best regards,
Gerhard Luehning at WinRAR-Support

win.rar GmbH
Schumannstr. 17
10117 Berlin
Germany
Email thứ hai của tôi:
Hello Gerhard,

Here are some pictures showing that BKAV Pro does indeed embed a shareware version of rar.exe in its Sysinfo.dll.

http://chiase.anhso.net/as/08/06/18/PEIn218319.jpg

http://chiase.anhso.net/as/08/06/18/RAR.997197.jpg

http://chiase.anhso.net/as/08/06/18/6-18197197.png

All I want to know is if BKAV Pro has got your written permission.

Thanks,
Trả lời của WinRAR:
Hello Thai,

> All I want to know is if BKAV Pro has got your written permission.

As far as I know, it has no permission of doing this.

Thank you for your information, we will check it.

Best regards,
Gerhard Luehning at WinRAR-Support

win.rar GmbH
Schumannstr. 17
10117 Berlin
Germany
Tôi nghĩ vụ này có thể chấm dứt ở đây được rồi.

Comments

Unknown said…
Bóc Tem !

Thật sự là quá bất ngờ, thế thì 1 "Nhà lãnh đạo" tiêu biểu - 1 chuyên "gia" uy tín ; Được xem như một "thief" - kẻ hạ đẳng.

Cám ơn cho một người dám nói nên sự thật. Các bác ấy giờ ko biết sẽ nói gì cho vấn đề hơi bị "nhạy cảm" thế này.
Demi Fantasy said…
Bây giờ mà mới comment thì quá lạc hậu rồi, nhưng mà tui chia sẻ vầy:

- khi mà người ta nói là "as far as I know", thì không có nghĩa là điều mà họ đang nói đó chính xác.