Thursday, September 26, 2013

Thử nghiệm MathJax

Tôi mới tìm thấy một cách để viết công thức toán trên web: MathJax. Tôi thử nghiệm với Chrome trên Linux thì trông rất đẹp, không biết các trình duyệt khác thì thế nào.

Cập nhật: có vẻ như không chạy được trên Chrome trên Android. Không biết các platform khác thì thế nào. Bạn nào rảnh thử nghiệm rồi báo lại giùm nhen.

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

\[ \left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \]

Định lý Fermat nhỏ phát biểu rằng \(a^p\equiv a \pmod p\) với mọi số nguyên \(a\).

Đẳng thức tuyệt đẹp của Euler $latex e^{\pi i} + 1 = 0$.

2 comments:

Phien said...

Chrome tren Android chay tot anh ah. Co cai load hoi cham thoi.

SuperThin said...

Firefox for Linux: everything is OK. Nice!