Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Thursday, September 26, 2013

Thử nghiệm MathJax

Tôi mới tìm thấy một cách để viết công thức toán trên web: MathJax. Tôi thử nghiệm với Chrome trên Linux thì trông rất đẹp, không biết các trình duyệt khác thì thế nào.

Cập nhật: có vẻ như không chạy được trên Chrome trên Android. Không biết các platform khác thì thế nào. Bạn nào rảnh thử nghiệm rồi báo lại giùm nhen.

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

\[ \left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \]

Định lý Fermat nhỏ phát biểu rằng \(a^p\equiv a \pmod p\) với mọi số nguyên \(a\).

Đẳng thức tuyệt đẹp của Euler $latex e^{\pi i} + 1 = 0$.

2 comments:

Phien said...

Chrome tren Android chay tot anh ah. Co cai load hoi cham thoi.

SuperThin said...

Firefox for Linux: everything is OK. Nice!