Tin Sáng

Chắc chỉ có vài người quan tâm nhưng tôi cũng muốn thông báo: do có trục trặc trong việc thanh toán tiền hosting nên Tin Sáng bị gián đoạn cho đến giữa tuần tới.

Có người hỏi tôi là có phải do bị cấm đoán mà không tổ chức TetCon 2014. Ngoại trừ việc chính quyền cấm không cho anh Hoàng Ngọc Diêu làm diễn giả ở TetCon 2012, cho đến giờ không có bất kỳ ai gây phiền hà gì khác cho tôi cũng như những người đứng ra tổ chức TetCon.

Năm nay tôi có nhiều việc cá nhân phải hoàn thành, nên ban đầu tôi tính là không tổ chức, nhưng sau đó mới nhớ ra có thể dời lại vào xuân - hè 2014 cũng được. Tôi chưa có lịch cụ thể, nên chưa thông báo được, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 6.

Comments

Den KoDuong said…
"look to the master ,
follow the master,
walk with the master,
see through the master,
become the master."
Mấy ngày không có tinsang thấy thiếu thiếu. Mong tinsang sớm hoạt động trở lại.
Chính said…
TetConGo 2014 lần 1! Còn TetCon nghĩa là phải tổ chức dịp Tết! :))
Huy Le Viet said…
đang mong chờ phép toán chia bằng tay dài dằng dặc trên Tinsang của anh Thái. :P