HOSE đã hoạt động ổn định?

Tôi thấy tin là HOSE đã đưa vào sử dụng thành công hệ thống tạm thời của FPT:

Nhờ sự vào cuộc của FPT, HoSE đủ khả năng xử lý số lượng giao dịch lên đến 3-5 triệu lệnh một ngày, cao gấp nhiều lần mức 900.000 như trước đó.

Tôi đã có nghi ngại, nhưng bây giờ phải nói chúc mừng team FPT!

Comments

Xvideo said…
Thái cho tôi hỏi là tụi an ninh việt nam khi mình viết bloggger nó có biết mình ở tỉnh nào không xin bạn trả lời tôi vấn đề này
Thai Duong said…
Dân Làm Báo 1975: tôi trả lời ở https://vnhacker.blogspot.com/2021/08/an-ninh-viet-nam-co-xac-inh-vi-tri-cua.html.