Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Sunday, March 23, 2008

more xkcd comics

truth: nothing is more relaxing than reading xkcd comics on rainny sunday night. oh maybe sex does.

code talkers


reponsible behavior


network
1 comment:

pclouds said...

Haha another xkcd fan :)