HTTPS for blogspot.com - blogspot.com hỗ trợ HTTPS

As announced on the Google Online Security Blog, blogspot.com is now supporting HTTPS. Please update your bookmark, and from now on please visit this blog via HTTPS: https://vnhacker.blogspot.com.

If you have blogs on blogspot.com, you should enable HTTPS, and give your readers and yourself some privacy and security. Please leave a comment or email me at thaidn@gmail.com if you have any troubles after turning on HTTPS, I'm happy to help fix them. Unfortunately, blogs with custom domains are not supported now, but will be in the foreseeable future.

While HTTPS does not ensure 100% anonymity (not even close!), but it's still a very good start -- simply enabling HTTPS makes it much harder for anyone to uncover the identities of anonymous bloggers. We still have a long way to go, but we're working very hard on it, and we'll be back soon with more updates.

Please help spread the news!

--

Như đã thông báo trên blog Google Online Security, blogspot.com đã hỗ trợ HTTPS. Vui lòng cập nhật bookmark và từ rày về sau nên truy cập vào blog này qua ngõ https://vnhacker.blogspot.com.

Nếu bạn có blog trên blogspot.com, bạn cũng nên kích hoạt HTTPS để làm tăng thêm tính riêng tư và sự an toàn cho bạn đọc và chính bản thân của bạn. Vui lòng để lại còm hoặc email tôi ở địa chỉ thaidn@gmail.com, nếu bạn gặp bất kỳ trở ngại nào sau khi bật chức năng HTTPS, tôi sẽ rất vui sửa lỗi giúp bạn. Rất tiếc là các blog với tên miền tùy chọn chưa được hỗ trợ, nhưng sẽ được trong thời gian ngắn sắp tới.

Mặc dù HTTPS không thể đảm bảo ẩn danh 100%, nhưng mà nó cũng là bước khởi đầu rất tốt -- kể từ giờ trở đi, việc truy tìm danh tính của các blogger ẩn danh đã trở nên khó hơn rất nhiều. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đang "cày" rất nghiêm túc và sẽ sớm trở lại với những cập nhật mới.

Làm ơn hãy loan tin giúp!

Comments