Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Saturday, October 3, 2015

Cây trái dọc đường đi

Nhìn xa xa không biết trái gì

Đến gần thì thấy thế này
Thành phố này nổi tiếng khắp thế giới vì những cây cam. Đố các bạn biết đây là thành phố nào? Gợi ý: không phải ở Quận Cam (đến Quận Cam mấy lần, không thấy có cây cam nào hết trơn =). Có một cách để biết là quốc gia nào, rồi từ đó suy ra thành phố.

Ước chi mai mốt Sài Gòn cũng nổi tiếng vì những hàng dừa hoặc là những hàng xoài xanh.

4 comments:

Trung said...

Phải thành phố Valencia, Tây Ban Nha không Thái? Tây Ban Nha thì nổi tiếng với món mứt marmalade làm từ cam.

Thai Duong said...

Trung: gần đúng. Đi xuống phía Nam một xíu :).

Minh Hoang Tran said...

Sevilla, cái xe đạo đã tố cáo điều đó hihi

vidatot. com said...

thoi trang nam
phụ kiện nam
Dây lưng nam công sở
Dây lưng
no text