Đi chơi xóm núi

Cầu "mới", hoàn thành cuối thế kỷ 18, nối xóm cũ với xóm mới
Xóm cũ (hình chôm của Wikipedia)
Đứng trên cầu cũ (thế kỷ 14), nhìn qua xóm mới
1 comment