Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Tuesday, October 20, 2015

Thuyền ai đậu bến


1 comment:

PS said...

Ảnh đẹp quá anh ơi, nguyên màu trắng và icon prohibited hehe