Thuyền ai đậu bến


Comments

PS said…
Ảnh đẹp quá anh ơi, nguyên màu trắng và icon prohibited hehe