Quyên góp giúp người Việt gặp khó khăn do COVID


Việt Nam đang trải qua đợt lây lan COVID tồi tệ nhất. Cả nước đang bị lockdown và rất nhiều người không thể đi làm để kiếm sống.

Chúng tôi đang quyên tiền để hỗ trợ những người lao động nghèo ở Việt Nam. Với 200.000 VND (8 USD), bạn có thể giúp một người sống qua hai tuần. Quyên góp của bạn có thể sẽ được đối ứng với các công ty ở Silicon Valley để nhân hai hoặc nhân ba!
 
Cách đóng góp
 
* Zelle: (669) 290-9498  (Name: VietBay Inc)
* Venmo: @VietBay-Inc  (Name: VietBay Inc)
* PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=MSDCEXDP44RRJ, hoặc gửi trực tiếp đến treasurer@vietbay.group bằng option “Sending to a friend”
* Googlers có thể đóng góp qua Benevity: https://google.benevity.org/campaigns/6340
 
Xin ghi chú khoản đóng góp của bạn là để "Giúp đỡ người Việt đang gặp khó khăn do COVID".
 
Tất cả các khoản đóng góp ở Hoa Kỳ đều được khấu trừ thuế. Nếu bạn đang yêu cầu matching từ công ty của mình, vui lòng gửi trực tiếp đến VietBay Inc. (EIN: 83-2887496, Benevity: https://causes.benevity.org/causes/840-832887496). Vui lòng gửi email đến treasurer@vietbay.group nếu bạn cần biên lai để matching.
 
Các bạn ở Việt Nam có thể đóng góp trực tiếp vào tài khoản Quỹ Từ thiện Bông Sen:
* Tên chủ tài khoản: Quỹ Từ Thiện Bông Sen
* Số tài khoản: 0371000481127
* Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Tân Định
* Thêm ghi chú: Giúp người Việt gặp khó khăn vì COVID (VietBay)
* Chụp màn hình đóng góp gửi về thai@vietbay.group để làm đối ứng (matching)

Tìm hiểu thêm về chiến dịch quyên góp của chúng tôi:
 
Nếu cần thêm thông tin gì, xin email board@vietbay.group. Xin chân thành cảm ơn sự hào phóng của bạn!Comments

Quang Quý said…
Em ở Châu Âu và có tài khoản ở Việt Nam thì nên chuyển thẳng vào Quỹ Bông Sen à anh Thái?
Thai Duong said…
Quang Quý: ừ. rồi chụp màn hình và gửi đến thai@vietbay.group.
vuongweb said…
This type of door is made from two sheets of galvanized steel up to 0.8 mm thick with a core of honeycomb paper. This type of fire door resists smoke and high temperature of fire has been tested according to standard, withstanding time is 1 hour.
See more at the link: Cua thep chong chay | Cua chong chay

Thai Duong said…
vuongweb: can you stop spamming my blog? it's super annoying.