Hacking không chỉ dành cho đàn ông

Joanna Rutkowska đã chứng minh điều đó rất nhiều lần. Ở hội thảo Black Hat Federal năm nay, cô hacker người Phần Lan này lại làm cho đám đàn ông phải ngã mũ chào:
Rutkowksa will show how an attacker could prevent forensics investigators from getting a real image of the memory where the malware resides. "Even if they somehow find out that the system is compromised, they will be unable to get the real image of memory containing the malware, and consequently, they will be unable to analyze it," says Rutkowska, senior security researcher for COSEINC.
Download slide trình bày của Joanna tại ở đây.

Comments