Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Monday, March 5, 2007

Hamachi cấm IP đến từ VN

Hamachi, phần mềm thiết lập VPN nổi tiếng, đã cấm các kết nối đến từ VN:
a subset of IPs was blocked due to a very large fraud increase. no decision has been made either way as to the status going forward. so for now, it is remaining in place.
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, dãy IP của FPT và VDC đã bị chặn hoàn toàn.

No comments: