Hamachi cấm IP đến từ VN

Hamachi, phần mềm thiết lập VPN nổi tiếng, đã cấm các kết nối đến từ VN:
a subset of IPs was blocked due to a very large fraud increase. no decision has been made either way as to the status going forward. so for now, it is remaining in place.
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, dãy IP của FPT và VDC đã bị chặn hoàn toàn.

Comments