Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Friday, March 23, 2007

Kill Bill!!!

(hehe u+u tie^n cho ngu+o+`i post ba`i nhe')

co^ng ti TNHH Mo^.t Tha`nh Vie^n Burn DDi~a Le^` DDu+o+`ng

o+? dda^y co' "trai me'm dde.p" mie^~n phi'"wifi cu?a Microsoft le. thie^.t
demo ta.i cho^~ luo^n, muo^'n so+`, na('n, cho.t gi` tu`y thi'ch!
"gia` la`ng"
dda.i gia cu?a chie^'n di.ch
nhu~ng chie^'n si~ xung ki'ch

cuo^'i gio+` co`n ho^'t ddu+o+.c ma^'y em BKIT dda`n emye^u ba(`ng ca? tra'i tim!Coi toa`n bo^. ta^.p a?nh o+? dda^y!

3 comments:

Hai.Binh Nguyen said...

bác nên link vào đây thì hay hơn, nó là trang riêng của set:
http://www.flickr.com/photos/b1nhb00ng/sets/72157600015560121/

PS: hôm nào có dịp ta lại chiến đấu tiếp, nhớ là phải kêu gọi anh em chuẩn bị trước từ mấy hôm ;)

thaidn said...

yes sir!

Anonymous said...

Trên cả tuyệt vời. Hoan hô các bạn saigon linuxers.