Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Monday, March 5, 2007

Ubuntu: từ A đến Z

Một bài giới thiệu rất chi tiết về Ubuntu, từ khâu cài đặt đến việc điều chỉnh cấu hình và cài đặt thêm các phần mềm thông dụng, rất đáng đọc nếu bạn sử dụng distro Linux này:
With the release of Microsoft's new Windows operating system (Vista), more and more people are looking for alternatives to Windows for various reasons. This tutorial is the third in a series of articles where I will show people who are willing to switch to Linux how they can set up a Linux desktop (Ubuntu 6.10 Edgy Eft in this article) that fully replaces their Windows desktop, i.e. that has all software that people need to do the things they do on their Windows desktops. The advantages are clear: you get a secure system without DRM restrictions that runs also on older hardware, and the best thing is: all software comes free of charge.

No comments: