Đếm

Noi gương các nhà khoa học trẻ đếm số bài báo, tôi đề nghị chúng ta cũng đếm.

Từ rày về sau, giới thiệu lập trình sư, phải nói đầy đủ, "Đây là lập trình sư Trình Vẫn Cao, người đã viết 50 ngàn dòng code, nếu tính luôn comment là hơn 100 ngàn dòng, tất cả đều đã được công bố trên các máy chủ quốc tế của GitHub".

Lúc giới thiệu doanh nhân khởi nghiệp, phải nhấn mạnh, "CEO Phao Lờ Đờ, người đã có 407 ý tưởng khởi nghiệp, là chủ tịch Câu Lạc Bộ Những Nhà Khởi Nghiệp Trẻ có hơn 11 ngàn like trên Facebook. Với ý tưởng lập sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, Đờ và đồng sự đã thắng giải thưởng 100 triệu đồng của Quỹ Ý Tưởng Khởi Nghiệp Quốc Gia Việt Nam và với số tiền này, họ đang lên kế hoạch bành trướng ra toàn thế giới".

Khi giới thiệu kỹ sư bảo mật, phải ghi rõ, "Chuyên gia Hắc Đau Cơ, người đã tìm thấy 6 lổ, trong đó có 3 lổ khi tham dự các cuộc thi cướp cờ quốc tế được tổ chức ở Mỹ, Nga và Hàn Quốc; 2 lổ trong chính mã của anh ấy viết khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Ma Rốc. Năm 2014 Cơ phát hiện ra một tấn công từ chối dịch vụ gây ảnh hưởng đến 99.99% Internet. Anh ấy chỉ rằng chỉ cần tắt điện hoặc cắt cáp là Internet sẽ bị đứt. Cho đến nay các kỹ sư hàng đầu của Google, Facebook, Microsoft, v.v. vẫn chưa tìm được giải pháp".

Comments

z3p3r said…
cần tắt điện hoặc cắt cáp là Internet sẽ bị đứt. Cho đến nay các kỹ sư hàng đầu của Google, Facebook, Microsoft, v.v. vẫn chưa tìm được giải pháp =))