Security through obscurity

Tôi vốn chẳng thích gì "security through obscurity" (tôi thích "security + obscurity"), nhưng hôm nay tôi bỗng nhận ra đôi khi "security through obscurity" vẫn rất có ích.

Một ví dụ như thế này, kẻ thù của bạn sở hữu một loại vũ khí rất lợi hại, nhưng vì một số lý do nào đó, ví dụ như hạn chế về kiến thức chẳng hạn, họ chỉ mới khai thác được một phần nhỏ của loại vũ khí đó.

Nhờ thế mà bạn vẫn sống sót yên ổn đến bây giờ, bởi lẽ nếu họ biết cách khai thác toàn bộ những tính năng cực kì nguy hiểm còn lại, có thể bạn cũng còn sống nhưng chắc chắn người sẽ đầy thương tích.

Điều trớ trêu là bạn biết rõ cách khai thác những tính năng cực kì nguy hiểm đó. Vậy bạn sẽ:
  1. chỉ cho kẻ thù mình biết
  2. giấu kín càng lâu càng tốt
Rõ ràng để sống cho yên ổn, bạn nên chọn giải pháp 2. Giải pháp 2 còn giúp cho bạn có thêm thời gian để củng cố lực lượng, bởi lẽ đến một lúc nào đó, kẻ thù của bạn cũng sẽ biết được những bí mật.

3 comments