Saturday, July 21, 2007

Ngồi ở đâu trên máy bay là an toàn nhất?

Câu trả lời là ngồi càng gần đuôi máy bay càng có nhiều cơ hội sống sót nếu xảy ra tai nạn:

No comments: