Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Saturday, July 21, 2007

Ngồi ở đâu trên máy bay là an toàn nhất?

Câu trả lời là ngồi càng gần đuôi máy bay càng có nhiều cơ hội sống sót nếu xảy ra tai nạn:

No comments: